Fotoğrafların üçüncü bir kişi tarafından aynı vasıtadan faydalanılmak suretiyle çoğaltması veya yayımlanması durumunda, haksız rekabete ilişkin kanun hükümleri uygulanır. (FSEK m.84/11)

Haksız rekabet, Borçlar Kanunu’nun 48. maddesinde ve Türk Ticaret Kanunu’nun 56-65. maddeleri arasında düzenlenmiştir. Türk Ticaret Kanunu’nun haksız rekabete ilişkin hükümlerinin uygulanabilmesi için, haksız rekabette bulunan kişinin tacir olması da gerekli değildir. (FSEKm.84/II)

Fotoğrafların koruma süresi 25 yıl olarak tespit edilmiştir.

Her hangi bir suretle ticaret mevkiine konmasını, temsilini veya diğer şekillerde kullanılmasını meneden yahut müsaade veya kontrole bağlı tutan kamu hukuku hükümleri mahfuzdur. (K.N.5846)

Kaynak gösterilmek sureti ile Eğitim, bilgi, haber, referans gibi ticari olmayan ve haksız rekabet yaratmayacak yerlerde izin alınarak yayınlanması serbesttir.